Hotelová akadémia, Južná trieda 10

Hotelová akadémia, Južná trieda 10

Južná trieda 10
04001 Košice
IČO: 42102375

Informácie o inštitúcii Hotelová akadémia, Južná trieda 10

Profil školy

 

SLADKÁ ŠKOLA

           
    
Takto nás nedávno predstavila vo svojej relácii Slovenská televízia. Chcete vedieť prečo ?    
     S
me Stredná odborná škola na Južnej triede 48 v Košiciach, škola moderného typu s viac ako 50-ročnou tradíciou v oblasti potravinárstva, cukrárskych a pekárskych výrobkov.

     Vzhľadom na históriu školy je našou snahou zachovať a udržať tradície mlynárskeho, pekárskeho a cukrárskeho remesla, pretože škola má výrazné odborné kvality vychádzajúce z jej tradície a tradičných receptúr využívaných pri odbornom výcviku v cukrárskych a pekárskych odboroch. Dôkazom týchto skutočností je aj nedávny úspech našej školy, ktorý dosiahla v dňoch 16.-17.10.2008 na súťaži odbornej zručnosti žiakov stredných odborných škôl cukrárskych a pekárskych odborov na tému „Učíme sa pripravovať bezpečné pekárske a cukrárske výrobky“. Súťaž zorganizovali Ministerstvo pôdohospodárstva SR a Agroinštitút Nitra š.p. pri príležitosti Svetového dňa potravín a zúčastnilo sa na nej 14 SOŠ z celej SR

v 4 kategóriách. Naša škola bola úspešná a získala 1. miesto v kategórii chlieb za slnečnicový chlieb a 2. miesto v kategórii jemné pečivo.

     Poslaním našej školy je aj naďalej poskytovať záujemcom o štúdium vysoko kvalitné odborné študijné možnosti. V záujme splnenia nášho poslania spolupracujeme s firmami, organizáciami a profesijnými zväzmi, ako aj so vzdelávacími inštitúciami v rámci východoslovenského regiónu a celej SR. Zmyslom tejto spolupráce a ponúkaných študijných programov je snaha vybaviť budúcich absolventov kvalitnými teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami, ktoré im umožnia úspešné uplatnenie v pekárenských a cukrárenských výrobniach a službách potravinárskeho priemyslu.

 


V súčasnosti naša škola ponúka :

 • kvalitné vzdelanie v potravinárskych, ekonomických študijných a učebných odboroch,
  jedinečnosť učebných a študijných odborov v košickom kraji
 • technicky moderne vybavené odborné dielne pre praktické vyučovanie vo vlastných priestoroch
 • kvalitný pedagogický kolektív
 • umiestnenie školy blízko centra mesta
 • široký výber krúžkov podľa záujmu žiakov
 • výchovné poradenstvo v spolupráci so školským psychológom
 • kvalitné protidrogové aktivity
 • možnosť zakúpenia si vlastných pekárenských a cukrárenských výrobkov
 • dobrú hygienu a klímu školy

 

Naši absolventi sú dostatočne pripravení pre domáci i zahraničný trh práce.

 

Našou víziou je stať sa :

 • špecializovanou inštitúciou pre vzdelávanie klientov a zákazníkov školy v oblasti potravinárskych študijných a učebných odborov
 • centrom odborného vzdelávania a rekvalifikačných možností v potravinárstve             a poradenským centrom pre podnikanie a výrobu v potravinárstve (inovácie, nové výrobky, racionálna výživa, biopotraviny)

 

     Naša škola je známa nielen v Košiciach, ale aj v celom východoslovenskom regióne kvalitnými pekárenskými a cukrárskymi výrobkami žiakov, ktorými sa prezentujeme ich každodenným predajom a na rôznych súťažiach a výstavách.

     Významná je pre nás spolupráca s Hotelovou akadémiou v Košiciach, ktorá spočíva v prezentácii pekárskych a hlavne cukrárskych výrobkov na rôznych významných spoločenských podujatiach a akciách, významných rokovaniach, návštevách predstaviteľov politického a kultúrneho života.

     Veľkú pozornosť venujeme novým pekárenským a cukrárskym technológiam, ich odskúšaniu vo výrobe, ako aj novým druhom výrobkov zameraným na racionálnu výživu. Pri tejto činnosti úzko spolupracujeme s firmami Lactoprot Zeelandia s r.o. Košice, Enzyma Slovakia s r.o. Prešov, Kontima s r.o. Praha, čo pripspieva k rozširovaniu vedomostí a skúseností našich žiakov a ich majstrov odborného výcviku.
      Do dnešného dňa škola vychovala množstvo odborníkov v oblasti cukrárskej, pekárskej  a mlynárskej výroby. Naši absolventi sa uplatnili ako odborníci vo svojom remesle v malých, stredných i veľkých firmách potravinárskeho zamerania doma i v zahraničí.

 

Kde nás nájdete?

Zobrazit